Status

Sorry this is in Norwegian..
Maskin		- Skjerm	- Status/mangel.
---------------------------------------------------------------------------
Olivetti 	- 13" amber	- oki..
A3000 		- a1438		- fix av skjerm-overgangen.
A2000 		- TV/RF gener.	- Kickstart høyere enn 2.04, WB tilsvarende
A500		- C= 1084	- Nytt power til A590 disk.
Sun IPC 	- sun 16"	- oki..
Sun SS5		- Sun 19"	- oki..
Sun SS5		- 		- power, intern kabel, CG3, RAM, SCSI SCA disk
Sun SS5		-		- CG3, SCSI SCA disk, RAM
Sun SS4		-		- Framebuffer, SCSI SCA disk, RAM
MacIIfx 	-		- skjerm, tast, mus
Solbourne1	-		- skjerm, tast, mus, OS/MP
Solbourne2	- 		- skjerm, tast, mus, OS/MP
Solbourne3	-		- skjerm, tast, mus, OS/MP
Indy 		- SGI 20"	- oki..
Indy 		-		- DØD!
Indigo 		-		- oki..
9000/735 	- HP 19" rgb	- oki..
9000/720 	- 		- skjerm
9000/705	- HP 17" mono	- oki..
Vic20 		-		- Pover, skjermkabel, evt cartridges
Tosh 		- innebygget..	- oki..
2PII 		- 		- skjerm
Himalaya 	- Ultra 15"	- oki..
PentMMX		-		- oki..
Bright 		- Philips 15"	- reinstall OS.. unstable GFX.
LugBox 		- 		- skjerm
GRKRbox		-		- skjerm
PartyBox	-		- ISDN kort..
IBM PS/2 486 	- 		- skjerm
IBM PS/2 386	-		- RTC batteri tomt.
Zenith 		- 		- CDROM, nettverkskort (pci 10/100), skjerm
NoN 486 	- 		- Floppy, CDROM, test av HK, skjerm
Vectra 		-		- finne ut hvilket 3com kort som sitter i, skjerm
Compaq1 	-		- disk-iface-kab, disk, nett, skjerm
Compaq2 	-		- blir delemaskin for Compaq1
Victor		- Victor	- Power, intern kabling
WYSE 286	-		- oki...
ND 286 		- 		- MFM Harddisk, skjerm
VAXstat-1 	- VAX Console	- MFM disk, TK50Z tape
VAXstat-2 	- 		- MFM disk, console
NCD 88K1	- 17" med RGB	- mus
NCD 88K2	-      	- mus, tast?, SOG skjerm
NCD 88K3	-      	- mus, tast?, SOG skjerm
PalmIII		- intern	- OKI
Palmm500	- intern	- OKI
CompaqC200	- intern	- OKI